CentOS系统下修改mysql密码

        无论是重置初始密码还是遗忘了mysql的密码,都需要重新设定密码,在CenOS下修改MySQL密码非常简单,而且有多种修改方法,在这里就介绍一种最通用的密码修改方法。

<< 1 >>

Powered By Z-BlogPHP 1.7.3

粤ICP备19141338号,Copyright Your gzgis.com Rights Reserved.